Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie

22 571 61 61

infolinia techniczna: 

700 - 1500

Anna - 511 461 002
Paula - 517 157 525   

700 - 1500
22 571 61 61 

 

UWAGA

TELEFON DO WYSTAWCY ZNAJDUJE SIĘ NA POMARAŃCZOWYM TLE PRZY OGŁOSZENIU.

Facebook Polski Ebazarek
Panel wystawcy

Kontakt

Infolinia: 22 571 61 61 od 7:00 do 22:00
Nasze konsultantki:
Ania:   511 461 002
Paula: 517 157 525

Adres e-mail: ebazarek@modr.mazowsze.pl


Adres strony internetowej: modr.mazowsze.pl

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie
ul. Czereśniowa 98
02-456 Warszawa

Formularz kontaktowy

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego mieszczący się przy ul. Czereśniowej 98, 02-456 Warszawa, tel. 22-571-61-00, e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych e-mail: iodo@modr.mazowsze.pl lub listownie na adres Administratora Danych.
3. Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia przez MODR Warszawa usługi Mazowiecki e-bazarek i będziemy je przetwarzać w celu realizacji usługi Mazowiecki e-bazarek. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zamieszczenia informacji o charakterze handlowym na stronie internetowej Administratora mazowieckiebazarek.pl.
4. Odbiorcą Państwa danych są osoby zainteresowane ogłoszeniem handlowym, umieszczonym w usłudze Mazowiecki e-bazarek, organy ścigania, zainteresowane instytucje publiczne oraz inne podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie i w celu, w jakim korzystamy ze wsparcia tych podmiotów w obszarze hostingu, obsługi IT, wysyłek dokumentów, a w przypadkach, gdy prawo tego wymaga, również instytucje upoważnione z mocy prawa. Państwa dane będą udostępniane na stronie internetowej Administratora - mazowieckiebazarek.pl.
5. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przetwarzane zacznie się w momencie rejestracji w usłudze do momentu potwierdzonego wyrejestrowania się z usługi, a  po tym okresie do czasu przedawnienia się roszczeń związanych ze świadczeniem usługi.
6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych na podstawie pisemnego wniosku.
7. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w formie pisemnej bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
9. Pani/a dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą poddane profilowaniu.
10. Pani/a dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.